Skład

Osoby koordynujące pracę Wolontariatu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

bierezowicz
Natalia Bierezowicz
Koordynator ds. informacyjnych
n.bierezowicz@wum.edu.pl

 

patyra
Andrzej Patyra
Koordynator ds. organizacyjnych
andrzej.patyra@wum.edu.pl

 

bochnia
Mariusz Bochnia
Koordynator ds. kontaktu z mediami
m.bochnia@wum.edu.pl

 

Sekcja informacyjna:
Karolina Kurlenko
Aleksander Markiewicz
Hanna Dąbrowska
Kamil Koronowski
Klaudia Żmijewska
Natalia Gołuchowska

Sekcja organizacyjna:
Donata Korvel
Daria Soszyńska
Bartłomiej Woryński
Kinga Żebrowska

Sekcja medialna:
Stanisław Pawlak
Barbara Banaszczak